Komitetai, ketinantys dalyvauti rinkimuose į Europos Parlamentą, jau gali būti steigiami

Komitetai, ketinantys dalyvauti rinkimuose į Europos Parlamentą, jau gali būti steigiami

2022 m. rugsėjį Seimo priimtas Politinių organizacijų įstatymas numato, kad rinkimuose į Europos Parlamentą greta politinių partijų gali dalyvauti ir politiniai komitetai. Iki šiol įsteigti politiniai komitetai, kurie dalyvavo savivaldybės tarybos ar savivaldybės mero rinkimuose, dalyvauti rinkimuose į Europos Parlamentą negalės, nes pagal Politinių organizacijų įstatymą, politinis komitetas yra steigiamas dalyvauti tik rinkimuose į Europos Parlamentą arba tik konkrečios savivaldybės tarybos ar savivaldybės mero rinkimuose.

Politiniai komitetai, ketinantys dalyvauti Europos Parlamento rinkimuose, turi būti įregistruoti Juridinių asmenų registre ne vėliau negu likus 180 dienų iki rinkimų dienos. Kadangi Europos Parlamento rinkimai numatomi 2024 m. birželio mėnesį, politiniai komitetai Teisingumo ministerijai dokumentus turi pateikti ne vėliau kaip iki 2023 m. lapkričio mėn., o Juridinių asmenų registre turi būti įregistruoti ne vėliau kaip iki 2023 m. gruodžio mėn.

Įsteigto naujo politinio komiteto duomenų ir dokumentų tikrumą per 30 dienų nuo jų gavimo dienos turės patvirtinti Teisingumo ministerija, kuriai komitetas turės pateikti savo įstatus, programą, sprendimą dėl buveinės, informaciją apie steigiamojo suvažiavimo metu išrinktus komiteto vadovus ir kitus dokumentus. Jei bus pateikti ne visi dokumentai ar duomenys, ministerija per 15 dienų nuo jų gavimo dienos raštu praneš komitetui apie trūkumus. Teisingumo ministerijai pritarus, išvada ir kiti būtini dokumentai bus pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui – valstybės įmonei Registrų centrui, kad politinis komitetas būtų įregistruotas Juridinių asmenų registre. 

Politiniai komitetai informaciją apie savo narių skaičių Teisingumo ministerijai turės teikti du kartus per metus. Jeigu politinis komitetas vienerius metus nepateiktų savo narių sąrašų, ministerija apie tai praneštų Registrų centrui ir šis inicijuotų jo likvidavimą.

Norint įsteigti politinį komitetą, ketinantį dalyvauti rinkimuose į Europos Parlamentą, jis Lietuvos Respublikoje turi turėti ne mažiau kaip 1000 steigėjų.

Vienas politinio komiteto steigėjas galės pagal įgaliojimus atstovauti ne daugiau kaip 10 kitų šio komiteto steigėjų.

Politinio komiteto steigėjais ir nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai, Lietuvos Respublikoje ne mažiau kaip 6 mėnesius gyvenantys Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, kurie yra sulaukę 18 metų ir nėra kitų valstybių politinių partijų ar politinių organizacijų nariai, išskyrus jų narystę Europos politinėse partijose.

Politinį komitetą išregistruoti iš Juridinių asmenų registro bus galima tik jį likvidavus teismo, Registrų centro arba politinio komiteto narių sprendimu.

Šios politinės organizacijos registravimo, išregistravimo, duomenų ir įstatų pakeitimų registravimo tvarką nustato Juridinių asmenų registro nuostatai.

Politinis komitetas – tai pagal įstatymą įsteigtas pavadinimą turintis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti savo narių politinius interesus, padėti reikšti jų politinę valią, siekti dalyvauti įgyvendinant ES valdžią ir (arba) savivaldos teisę dalyvaujant rinkimuose į Europos Parlamentą, savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose.

Asmuo gali priklausyti tik vienam politiniam komitetui arba partijai. 

Daugiau informacijos apie politinių komitetų steigimą ir registravimą galite rasti čia.

Politinio komiteto steigimo svarbiausius akcentus rasite šiame infografike.

 

 

Share

Teisinė pagalba

Mūsų ekspertų komanda, kurią sudaro patyrę teisės specialistai, baigę studijas VU Teisės fakultete. Mūsų komanda, turinti ilgametę bendrą patirtį skyrybų teisės srityje, savo karjerą paskyrė tam, kad padėtų asmenims įveikti sudėtingus ir dažnai emocinius skyrybų aspektus. Mūsų komandos narių žinios ir patirtis skyrybų teisės srityje buvo įgytos baigus studijas Vilniaus universiteto Teisės fakultete, kur jie gavo išsamius mokymus Lietuvos šeimos teisės, tarpininkavimo skyrybų bylose ir kitais susijusiais teisiniais klausimais. Šis išsilavinimas ir ilgametė santuokos nutraukimo teisės praktikos patirtis leidžia mūsų komandai pateikti savo skaitytojams profesionalių įžvalgų ir patarimų įvairiais su santuokos nutraukimu susijusiais teisiniais klausimais.

Jums taip pat gali būti įdomu..

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *