Skelbiamas konkursas notaro pareigoms užimti penkiose savivaldybėse

Skelbiamas konkursas notaro pareigoms užimti penkiose savivaldybėse

Šiandien, rugsėjo 13 d., Teisingumo ministerija paskelbė viešą konkursą notaro pareigoms užimti penkiose savivaldybėse: Biržų rajono savivaldybėje (1 vieta); Jurbarko rajono savivaldybėje (1 vieta); Panevėžio miesto savivaldybėje (1 vieta); Šilalės rajono savivaldybėje (1 vieta); Vilkaviškio rajono savivaldybėje (1 vieta).  

Tai jau ketvirtasis šiais metais paskelbtas viešas konkursas eiti notaro pareigas.

2022 m. metais Seimas priėmė Teisingumo ministerijos inicijuotus Notariato įstatymo pakeitimus, kuriais nustatytas įpareigojimas kartą per metus vertinti notarų skaičiaus poreikį. Šis žingsnis leidžia išanalizuoti, ar notarų skaičius, jų veiklos teritorija ir notarų biurų išdėstymas šalies teritorijoje leidžia tinkamai užtikrinti notarinių veiksmų prieinamumą. Ministerija skatina notariato sistemos atsinaujinimą, konkurencingumą ir notarinių paslaugų prieinamumo didinimą, ypač šalies regionuose.

Pageidaujantieji dalyvauti konkurse, prašymą leisti dalyvauti konkurse ir reikiamus dokumentus Teisingumo ministerijai turi pateikti asmeniškai, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu būdu (prašymas leisti dalyvauti konkurse turi būti pasirašytas elektroniniu parašu) per 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo – iki 2023 m. rugsėjo 26 d. įskaitytinai.  

Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku arba elektroniniu būdu, reikia pateikti dokumentų kopijas.  

Norintieji dalyvauti konkurse privalo atitikti Lietuvos Respublikos notariato įstatymo numatytus reikalavimus. 

Pretendentai turi pateikti šiuos dokumentus:  

  • prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodyti asmens vardas, pavardė, kontaktinis elektroninio pašto adresas ir telefono numeris;  
  • asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento kopiją;  
  • teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinius laipsnius arba teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą) patvirtinančio dokumento kopiją;  
  • dokumento, patvirtinančio, kad pretendentas turi trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, atitinkančią Europos Tarybos kalbų mokymosi turinio aprašų „Aukštumos“ lygį (išskyrus asmenis, nurodytus Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų nustatymo ir jų taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų nustatymo ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 10  punkte), kopiją; 
  • dokumento, patvirtinančio mokslo laipsnio suteikimą, jei pretendentas yra teisės krypties socialinių mokslų daktaras, kopiją; 
  • dokumento, patvirtinančio ne mažesnį kaip 5 metų teisinio darbo stažą, kopiją arba dokumento, patvirtinančio ne mažesnį kaip 5 metų pedagoginio ar mokslinio darbo stažą, jei pretendentas yra teisės krypties socialinių mokslų daktaras, kopiją ir pareigybių aprašymų, jei asmuo ėjo pareigas, nurodytas teisinių pareigybių sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 7 d. nutarimu Nr. 841 „Dėl teisinių pareigybių sąrašo patvirtinimo“, 16 ar (ir) 17 punkte ( uose), kopijas arba tik dokumento, patvirtinančio, kad asmuo ne mažiau kaip 2 metus buvo kandidatu į notarus (asesoriumi), kopiją; 
  • dokumento apie atleidimo iš darbo priežastis, jeigu asmuo ėjo pareigas, nurodytas Notariato įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 4 punkte, ir nuo atleidimo iš pareigų dienos nepraėjo 5 metai, kopiją; 
  • išsamų gyvenimo aprašymą; 
  • užpildytą pretendento anketą.  

Ministerija primena, jog norintieji tapti notarais turi išlaikyti notaro kvalifikacinį egzaminą, po to – laimėti paskelbtą viešą konkursą eiti notaro pareigas konkrečioje savivaldybėje. Notaro kvalifikacinio egzamino rezultatai galioja penkerius metus nuo egzamino išlaikymo dienos.  Siekiant didesnio viešumo, informacija tiek apie organizuojamą notaro kvalifikacinį egzaminą ir viešą konkursą eiti notaro pareigas, tiek apie komisijų personalines sudėtis yra skelbiama Teisingumo ministerijos interneto svetainėje. 

Platesnę informaciją apie viešą konkursą galima rasti čia: https://bit.ly/3Soc0uV.

Išsamesnės informacijos apie konkursą galima pasiteirauti tel. 8 671 85188 arba 8 600 37621.  
 

Share

Teisinė pagalba

Mūsų ekspertų komanda, kurią sudaro patyrę teisės specialistai, baigę studijas VU Teisės fakultete. Mūsų komanda, turinti ilgametę bendrą patirtį skyrybų teisės srityje, savo karjerą paskyrė tam, kad padėtų asmenims įveikti sudėtingus ir dažnai emocinius skyrybų aspektus. Mūsų komandos narių žinios ir patirtis skyrybų teisės srityje buvo įgytos baigus studijas Vilniaus universiteto Teisės fakultete, kur jie gavo išsamius mokymus Lietuvos šeimos teisės, tarpininkavimo skyrybų bylose ir kitais susijusiais teisiniais klausimais. Šis išsilavinimas ir ilgametė santuokos nutraukimo teisės praktikos patirtis leidžia mūsų komandai pateikti savo skaitytojams profesionalių įžvalgų ir patarimų įvairiais su santuokos nutraukimu susijusiais teisiniais klausimais.

Jums taip pat gali būti įdomu..

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *