Žmonių su negalia teisinis veiksnumas – viešųjų konsultacijų dėmesio centre

Žmonių su negalia teisinis veiksnumas – viešųjų konsultacijų dėmesio centre

Teisingumo ministerija, siekdama kuo geriau atliepti žmonių su negalia poreikius, surengė viešųjų konsultacijų ciklą su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Sveikatos apsaugos ministerijos, notarų, teismų, savivaldybių, nevyriausybinių organizacijų, veikiančių asmenų su negalia apsaugos srityje, ir kitų suinteresuotų institucijų bei įstaigų atstovais. 

Apkrito stalo diskusijų metu ieškota atsakymų, kokios teisinės priemonės būtų veiksmingiausios užtikrinant asmenims, turintiems psichikos ar elgesio sutrikimų, visapusišką ir lygiateisį naudojimąsi visomis žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis. 

Viešosios konsultacijos leido detaliau pažvelgti į asmenų su negalia veiksnumo apribojimo alternatyvas, galimus teisinio reguliavimo pokyčius, kurie leistų mažinti teisinį poreikį kreiptis į teismą, taip pat buvo aptartos tikslinėms grupėms kylančios problemos dėl šioje srityje galiojančio teisinio reguliavimo, svarstyta apie galimą naują globos modelį. 

Teisingumo viceministrės Jurgos Greičienės teigimu, šia iniciatyva siekiama atliepti ir šios Vyriausybės programoje numatytą tikslą – skirti prioritetą asmenų su negalia įgalinimui. Besikeičiantys visuomenės ir žmonių su negalia poreikiai skatina diskutuoti tiek apie veiksmingiausias pagalbos priemones ir paslaugas psichikos ar elgesio sutrikimų turintiems asmenims, tiek apie pagalbos institucijoms, į kurias kreipiasi asmenys su negalia, galimybes. 

Diskusija „Kokių teisinių įrankių ir priemonių reikia asmenims, turintiems psichikos ir (ar) elgesio sutrikimų?“ leido įvertinti esamas pagalbos priemones, teisinius įrankius, paslaugas ir naujų priemonių, padedančių išsaugoti asmens veiksnumą, poreikį. Diskusijų dalyvių nuomone, svarbu užtikrinti tinkamą pagalbos teikimą ir kitų socialinių paslaugų prieinamumą asmenims su negalia, taip pat įtvirtinti kitus galimus teisinius įrankius, kurie padėtų tinkamai užtikrinti asmenų su negalia apsaugą, kad nebekiltų poreikio kreiptis į teismą dėl asmenų veiksnumo ribojimo. 

Viešoji konsultacija „Kokios pagalbos ir įrankių reikia institucijoms, į kurias kreipiasi asmenys, turintys psichikos ir (ar) elgesio sutrikimų“, atskleidė, kad institucijų atstovams svarbu tinkamai komunikuoti, suprasti tikrąją asmenų su negalia valią ir efektyviai suteikti reikalingas paslaugas. Teismų ir notarų atstovai pastebėjo, jog tiek teisėjams, tiek notarams reikalinga pagalba, siekiant tinkamai suprasti tikrąją asmenų su negalia valią ir užtikrinti efektyvų asmenų su negalia dalyvavimą teismo procese bei efektyviai atlikti notarinius veiksmus, kai sprendžiami su jų teisėmis susiję klausimai.

Apskrito stalo diskusijoje „Galimas naujas globos modelis, visiškai atsisakant neveiksnumo instituto Lietuvoje“ aptarti šio modelio taikymo teisiniai aspektai.  

Teisingumo ministerija šiuo metu vertina viešųjų konsultacijų metu aptartus aspektus ir pateiktus pasiūlymus dėl veiksmingiausių priemonių ir reikalingų teisinio reguliavimo pokyčių.

 

Share

Teisinė pagalba

Mūsų ekspertų komanda, kurią sudaro patyrę teisės specialistai, baigę studijas VU Teisės fakultete. Mūsų komanda, turinti ilgametę bendrą patirtį skyrybų teisės srityje, savo karjerą paskyrė tam, kad padėtų asmenims įveikti sudėtingus ir dažnai emocinius skyrybų aspektus. Mūsų komandos narių žinios ir patirtis skyrybų teisės srityje buvo įgytos baigus studijas Vilniaus universiteto Teisės fakultete, kur jie gavo išsamius mokymus Lietuvos šeimos teisės, tarpininkavimo skyrybų bylose ir kitais susijusiais teisiniais klausimais. Šis išsilavinimas ir ilgametė santuokos nutraukimo teisės praktikos patirtis leidžia mūsų komandai pateikti savo skaitytojams profesionalių įžvalgų ir patarimų įvairiais su santuokos nutraukimu susijusiais teisiniais klausimais.

Jums taip pat gali būti įdomu..

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *